De ce am nevoie pentru a utiliza serviciul  ?
Trebuie să cumpăraţi cartela оn oficiul companiei, sau оn punctele de vвnzare indicate şi să aveţi la dispoziţie un telefon fix cu butoane care să funcţioneze оn regim "ton".
Ce оnseamnă regim "ton"?
La etapa actuală оn reţelele telefonice sunt utilizate două regimuri de formare a numărului – "impuls" şi "ton". Оn regimul "puls", la formarea numărului se aud anumite semnale caracteristice, numărul lor corespunzвnd cifrei formate, pe cвnd, funcţionоnd оn regim "ton", telefonul emite cвte un scurt ton după formarea fiecărei cifre. Trecerea оn regim "ton" se efectuează, la majoritatea telefoanelor, prin tastarea butonului [*] sau a butonului [Tone].
Оn ce oraşe se poate telefona cu ajutorul cartelei  ?
Cu ajutorul cartelei , Dvs. vă puteţi conecta, practic, cu orice abonat de pe оntreaga planetă. Pentru informaţii suplimentare apelaţi Serviciul de Relaţii cu Clienţii la numerele de telefon 83-55-83.
Cum pot deveni client VIP?
Client Vip poate deveni orice client care alege оncheie cu compania un contract.  
Pot fi efectuate apeluri prin mini-centrala telefonică?
Sigur, doar acesta este un simplu apel telefonic. Pe lвngă aceasta, programarea mini-centralei telefonice permite simplificarea formării numerelor şi a Codului personal.
Există, de asemenea, posibilitatea de a programa mini-centrala telefonică оn aşa un mod оncвt la tastarea unui anumit buton (de ex. 8), centrala să apeleze automat nodul telefonic şi apoi, оn regim ton, să formeze un anumit Cod personal (de ex. cel rezervat oficiului Dvs.).
Trebuie de menţionat că fiecare mini-centrală are trăsăturile sale specifice, fapt care trebuie luat оn considerare la programare.
De aceea, dacă aţi оntвlnit anumite dificultăţi, inginerul nostru poate veni la Dvs. să vă ajute оn programarea telefonului sau a mini-centralei Dvs.
De ce nu reuşesc să telefonez?
1. Verficaţi dacă mai aveţi bani оn cont.
2. Verificaţi corectitudinea modului de apelare.
Atrageţi atenţie:
- Trebuie să aşteptaţi mesajul de salut al robotului.   - Formaţi numarul destinaţiei fără 00.
3. Verficaţi dacă telefonul Dvs. este trecut оn regim ton. Pentru aceasta este necesar de a tasta butonul [*] şi de tasta apoi orice cifră. Dacă оn loc semnalul ton veţi оl veţi auzi pe cel puls, оnseamnă că problema e оn telefon. Оn acest caz trebuie să studiaţi instrucţiunea privind utilizarea aparatului de telefon şi să clarificaţi cum trebuie să-l treceţi оn regim ton. Dacă nu reuşiţi, folosiţi un alt aparat de telefon.
4. Nu faceţi pauze prea mari (mai mult de 5 secunde) оntre tastarea butoanelor la formarea codului personal sau a numărului destinaţiei.
5. Verificaţi dacă codul ţării pe care оl formaţi există оn lista codurilor zonelor (ţărilor) pentru care se prestează servicii de telecomunicaţii.
Cum se poate afla cвţi bani au rămas оn cont?
Pentru aceasta este nevoie de a forma 1630, 0-1630 şi apoi codul personal şi sistemul vă va anunţa suma mijloacelor din cont, iar оn cazul clienţilor VIP, după formarea 1630, 0-1630, tastaţi "0", sau apelaţi serviciul de relaţii cu clienţii unde vi se va furniza orice informaţie solicitată.
Există o perioadă limitată de timp pe parcursul căreea trebuie să utilizez cartela  ?
Cartela este valabilă atîta timp cît sunt bani pe ea. Cînd balanța este zero, puteți reîncărca cartela, respectiv termenul de valabilitate se prelungește automat.
Cum se efectuează tarificarea?
Apeplul este tarificat pe secunda pentru cartele cu nominalul de 50, 75 si 150 de lei, si pe minut - pentru cartele de 30 lei
Cum pot fi expediate mesaje fax utilizвnd cartela  ?
La fel ca şi оn cazul unui aparat de telefon obişnuit. După răspunsul din partea aparatului de fax apelat, trebuie de tastat [START], ca şi оn cazul expedierii fazurilor prin liniile obişnuite de telecomunicaţii.
Ce trebuie de facut dacă mesajele fax nu ajung la destinatar?
Astfel de probleme pot apărea оn cazul expedierii faxurilor atвt prin canalele telefonice internaţionale cвt şi prin Internet (prin intermediul IP-telefoniei). De obicei, aceste situaţii se datorează necorespunderii dintre starea canalelor de comunicatţii şi viteza de start a aparatului de fax. Оn aceste cazuri se recomandă reducerea vitezei de start.
Prin ce modalitate poate fi reоncărcat contul (mărirea sumei din cont)?
Persoana juridică, semnatară a contractului de prestare a serviciilor, poate proceda оn citeva moduri:
1. Să transfere banii pe contul de decontare al companiei "Arax-Impex" оn baza contractului de prestare a serviciilor telefonice,
2. Să achite оn numerar la oficiul companiei.
De unde pot suna prin cartela   ?
Puteţi apela din orice loc unde este telefon ce funcţionează оn regim ton. Acesta poate fi telefonul de la domiciliu, de la serviciul. Costul convorbirii va fi dedus din contul cartelei Dvs.
Poate fi utilizată cartela   pentru apeluri de pe telefonul mobil?
Sigur că se poate. La semnarea contractului sau la procurarea cartelei , Dvs. intraţi оn posesia codului personal unic, prin intermediul căruia puteţi suna de la orice aparat de telefon care suportă regimul ton. Practic toate telefoanele mobile funcţioneaza оn regim ton. Оn acest mod, utilizвnd telefonul mobil pentru apel peste hotare, Dvs. veţi achita apelul local către operatorul de telefonie mobilă plus costul convorbirii telefonice internaţionale la tarifele noastre (se va deduce din contul cartelei ). Оn sumă apelul vă va costa substanţial mai ieftin decвt utilizarea telefoniei mobile internaţionale.
Se poate de telefonat de pe telefon cu disc?
Se poate cu ajutorul unei instalaţii miniaturale numite "beeper". Această instalaţie cu alimentare autonomă conţine un generator tonal, un emiţător sonor şi o claviatură cu cifre. Cu ajutorul discului Dvs. formaţi оn mod obişnuit numărul de acces 1630, 0-1630. După ce auziţi mesajul de salut al sistemului nostru, apropiaţi "beeper-ul" de receptor şi formaţi mai departe cu ajutorul claviaturii.
Se poate de simplificat procesul de apelare?
Da, оn cazul cвnd dispuneţi de un aparat de telefon cu memorie de cвteva numere. Consultвnd instrucţiunea la telefonul Dvs., aflaţi care este combinaţia de taste care v-ar permite trecerea telefonului Dvs. оn regim de programare a numerelor.
Programaţi trei taste:
I tastă: 1630 sau 0-1630 (numărul de acces);
II tastă: Codul Dvs. Personal;
III tastă: [Codul ţării] [Codul oraşului] [Numărul abonatului]
Pentru a apela abonatul solicitat, trebuie să procedaţi оn modul următor:
1. Tastaţi I tastă;
2. Aşteptaţi mesajul de salut , alegeţi limba (tastaţi 1 pentru limba romвnă, 2 pentru limba rusă sau 3 pentru limba engleză) şi tastaţi a II tastă programată.
3. Aşteptaţi răspunsul sistemului după care, dacă Codul Dvs. a fost recunoscut, tastaţi a III tastă.
Dacă intenţionaţi să programaţi doar numărul de acces şi codul personal, atunci e suficient să programaţi doar primele 2 taste dupa care veţi forma manual numărul abonatului.
Unele aparate de telefon, de exemplu majoritatea celor de fax, permit programrea оntregii succesiuni de formare pe o singură tastă.
Exemplu: 0-1630 PP [codul personal] P 7095 XXX-XX-XX, unde P – pauza.
Pot mai multe persoane să sune concomitent utilizвnd acelaşi Cod personal?
Pot suna simultan prin acelaşi Cod peronal (multi-sesiune) doar clienţii, care au оncheiat contract de prestare a serviciilor оn credit. Creditul nu poate fi acordat imediat după semnarea contractului, ci doar după o perioadă de timp – şi acordarea lui ţine  de competenţa companiei noastre. Clienţi posesori ai cartelelor debitoare pot efectua simultan doar un singur apel.
Se poate telofona din alt oraş prin intermediul cartelei  ?
Puteţi suna prin intermediul cartelei din orice localitate a Moldovei.
Poate fi comandată livrarea cartelei?
Cartelele pot fi găsite оn multiple reţele de vвnzare – bănci, oficii poştale, diferite chioscuri şi magazine (lista punctelor). De asemenea, puteţi procura cartele оn oficiul nostru sau să comandaţi livrarea ei la Serviciul de Relaţii cu Clienţii la numerele de telefon 83-55-83.
Care semnal al sistemului trebuie sa-l aud în cazul în care numărul este ocupat?
Dată fiind diversitatea mare a staţiilor telefonice utilizate în reţelele telefonice publice, semnalul de "ocupat" poate îmbrăca diferite forme:
1. Veţi auzi semnalul ocupat.
2. Sistemul vă va anunţa: "Numărul este ocupat. Reveniţi mai târziu".
3. Veţi auzi semnale de diferite tonalităţi.
Am bani оn cont, оnsă sistemul mă anunţă: "Nu aveţi mijloace suficiente оn cont".
Apelul poate fi efectuat doar оn cazul cвnd suma din cont este suficientă pentru efectuarea unui apel de cel puţin 60 secunde spre direcţia solicitată. Reоncărcaţi-vă cartela sau cumpăraţi altă cartelă. Оn acest caz suma rămasă vă va fi transferată pe noul Dvs. cont.